Accessibility Links

Skip to content

Breaking News:

Help our campaign!

Öelge „EI“ julmal teel valmistatud kosmeetikatoodetele

Euroopa Liit pidi lõpetama kõikide uute loomadel katsetatavate kosmeetikatoodete tootmise aastaks 2013. Ametnikud on nüüd aga otsustanud seda tähtaega pikendada. Seda hoolimata kaalukale avalikule vastuseisule loomadel katsetatud kosmeetikatoodetele ning kehtivale keelule katsetada kosmeetikatooteid loomadel EL siseselt. Öelge koos meiega EI julmal teel valmistatud kosmeetikatoodetele!

Meie, allkirjastanud, ei soovi uute loomadel katsetatavate kosmeetikatoodete kättesaadavust EL-is.

Kosmeetikatoodete katsetamine loomadel on julm ja ebavajalik. Me nõuame, et Euroopa Parlament järgiks 2013. a turustuskeelu tähtaega nii, nagu on sätestatud kosmeetikatoodete direktiivi 7. muudatuses. Avalik arvamus on eetilistel põhjustel vastu kosmeetikatoodete katsetamisele loomadel ning avalikkus ei soovi loomadel katsetatud uute kosmeetikatoodete kättesaadavust EL-is pärast 2013. a. Me soovime tungivalt, et Euroopa Parlament kuulaks Euroopa kodanike valdavat enamust ning hääletaks selle keelu edasilükkamise vastu.

PDF

Kohustuslik *

Allkirjaga annate nõusoleku oma nime ja elukohariigi avaldamiseks.Signatures
Top of the page